Regulamin

Drodzy Goście!

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku oraz uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 

Wprowadzenie

 1. Dokonując rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.  Heljan dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

 

Rezerwacja, opłaty za usługę i warunki płatności:

 1. Rezerwacji  Klient może dokonywać drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 5 dni wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. W tytule zapłaty należy podać numer telefonu kontaktowego lub numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu.
 3. W przypadku braku wpływu zaliczki na konto bankowe w ciągu 5 dni rezerwacja ulega anulowaniu.
 4. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
 5. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu gotówką.
 6. Istnieje możliwość zabrania ze sobą psa. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (10 PLN/Doba).

 

Postanowienia ogólne

 1. Faktury za pobyt wydajemy w dniu wymeldowania.
 2. Klient proszony jest zgłaszać w trakcie pobytu w objekcie wszelkie uwagi i żądania do recepcji w godz. jej pracy.
 3. O wszelkich usterkach powstałych w objekcie w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować Zarządcę. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych niebędących na wyposażeniu objektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 6. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 7. Właściciel informuje, że nie odpowiada za uszkodzone lub utracone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione rzeczy w pokojach. Zarządca nie odpowiada za szkody wyrządzone sobie nawzajem przez Gości, uprawnionych do korzystania  z parkingu.

 

W czasie pobytu Klienta:

 1. Doba pobytu  trwa od godziny 16:00 do godziny 10.00., a możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 16.00 należy uzgodnić z Zarządcą.
 2. Zatrzymanie pomieszczenia wynajętego bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 10.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.
 3. Na terenie ośrodka wyznaczono  miejsca do parkowania, przypisane do konkretnego pokoju.
 4. Palenie w pomieszczeniach jest zabronione. 
 5. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć pomieszczenie w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 6. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
 7. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 6, Zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 8. Prosimy o uszanowanie prawa do wypoczynku innych naszych Gości. Klienci  zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 23.00 do 7.00).
 9. Organizowanie na terenie objektu imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów jest zabronione. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie
  stosowanych norm współżycia między ludźmi, Heljan zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w objekcie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres
  pobytu.
 10. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju lub wejściowych, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty  za zakup i wymianę zamka.
 11. Przy wynajęciu pokoju w Willi otrzymują Państwo klucze do pokoju oraz drzwi wejściowych do budynku, dlatego powrót jest możliwy również w nocy, jednak prosimy, aby po powrocie drzwi wejściowe zamykać na klucz.
 12. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał.
 13. W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Prosimy również o zabranie ze sobą kagańca, a psy na ternie obiektu wyprowadzamy na smyczy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.

 

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta objekt nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Zarządca uprawniony jest do potrącenia wpłaconej zaliczki.
 3. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności objektu.
 4. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy właściciela domu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt ani obniżenia ceny usługi za niewykorzystany okres.
 5. Zastrzegamy w wyjątkowych sytuacjach (awarii w objekcie lub innego zdarzenia losowego) możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego pomieszczenia. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny objekt umowa ulega rozwiązaniu i zwracamy Klientowi wpłaconą przez Niego zaliczkę.

 

Faktury Vat

 • Prosimy podmioty prowadzące działalność gospodarczą o poinformowanie nas o konieczności wystawienia faktury już w trakcie rezerwacji, tak aby była możliwość wprowadzenia NIP nabywcy. Nie ma możliwości wystawienia faktury po wystawieniu paragonu bez VAT-u. Podstawa prawna: art.106 b ust.5-7 ustawy o VAT. 

Życzymy miłego pobytu.